Odstranění šumu

Odstranění rastrové struktury fotografického papíru.
Odstranění šumu fotografie a fleků na pleti.