Fotopráce

Nabízené fotopráce souvisí s vylepšením vzhledu nekvalitních fotografií. Zájmem všech je maximální kvalita fotokeramiky a fotoskla. Netiskněte obrázky na tiskárně ale dodejte nám původní data. Pro názornost přikládáme zvětšeninu vytisklého obrázku a původních dat. Je opravdu velmi složité a pracné získat použitelná data a nikdy nedosáhnou kvality před vytištěním. Je to dáno tím, že tiskárna má zpravidla čtyři barvy ale fotografie nekonečnou paletu barev. Proto tisk je vždy směsí malých bodů čtyř barev na bílém papíře, digitální data jsou čtvercová políčka celé barevné škály. Ukázky jsou pro názornost zvětšené.

 

Úpravy fotografií v ukázkách jsou zaměřeny pro fotokeramiku a fotosklo. Formát fotografií je menší než je zde prezentován. Rovněž barevnost fotokeramiky je specifická, proto neposuzujte přesnost barev. Při výpalu hotové fotokeramiky a fotoskla dojde k barevným změnám a zvýraznění rozdílu světel a stínů. Všechny fotografie musíme upravit s ohledem na tyto skutečnosti.